Как изучить греческий язык самостоятельно

Правила чтения

Гласные

Буквы греческого алфавита Соответствие врусском языке Примеры
Слово Произношение
α а μάνα ма́на
ε, αι э ένας, αίμα э́нас, э́ма
ι, η, υ, ει, οι и μία, μήνας, μύλος, εμείς, μοίρα ми́я, ми́нас, ми́лос, эми́с, ми́ра
ο, ω о νόμος, ώμος но́мос, о́мос
ου у ουρανός урано́с
άι, αΐ аи τσάι, φαΐ ца́и, фаи́
αϊ ай μαϊμού майму́
εϊ эй τρόλεϊ тро́лэй
όι ои ρολόι роло́и
οϊ ой κοροϊδεύω коройδэ́во
αυ + гласный, β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ ав αύριο а́врио
αυ + θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ аф αυτός афто́с
ευ + гласный, β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ эв δουλεύω δулэ́во
ευ + θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ эф εύκολος э́фколос
άυ аи άυπνος а́ипнос
ι, υ, ει, οι + гласный й πιάνω, μυαλό, άδειος, ποιος пйа́но (пья́но), мйало́ (мьяло́), а́δйос (а́δъёс), пйо́с (пьёс)

Согласные

Буквы греческого алфавита Соответствие врусском языке Примеры
Слово Произношение
β в βόλτα во́лта
γ γ γλώσσα γло́са
γ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι γ’ (мягкое) γελώ γ’ело́
γι, γει, γυ + гласный й γιατρός, γειά, γυαλί йатро́с, йа́, йали́
γγ ŋг , г άγγελος а́(ŋ)гелос
γκ «г» в начале слова γκάζι га́зи
γκ «ŋг», «ŋк» в середине слова αγκαλιά, ελεγκτής а(ŋ)га(ль)я́ , элэ(ŋ)кти́с
γχ ŋх έλεγχος э́лэŋхос
δ δ παιδί пэδи́
ζ з ζέστη зэ́сти
θ θ άνθρωπος а́нθропос
κ к κανείς кани́с
κ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι к’ мягкое κενός, και к’ено́с, к’е
λ л καλός кало́с
μ м μικρός микро́с
μπ «б» в начале слова μπίρα би́ра
μπ «мб», «мп» в середине слова λάμπα, σύμπτωμα ла́мба, си́мптома
ν н νέος нэ́ос
ν_κ ŋг (нк) τον κήπο тоŋ_ги́по (тон_ки́по)
ν_ξ ŋгз (нкс) τον ξένο тоŋ_гзэ́но (тон_ксэ́но)
ν_π мб (нп) τον πατέρα том_батэ́ра (тон_патэ́ра)
ντ «д» в начале слова ντομάτα дома́та
ντ «нд», «нт» в середине слова πάντα, αντίκα па́нда, а(н)ти́ка
ν_τ нд (нт) τον τοίχο тон_ди́хо (тон_ти́хо)
ν_τσ ндз (нтс) τον τσιγκούνη тон_дзиŋгу́ни (тон_тсигу́ни)
ν_ψ мбз (нпс) τον ψηλό том_бзило́ (тон_псило́)
ξ кс ξένος ксэ́нос
π п πουλί пули́
ρ р κρασί краси́
σ + гласный, θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ с σπίτι, σήμερα спи́ти, си́мэра
σ, ς + β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ, τζ з σβήνω, πες μου зви́но, пэ́з_му
τ т τάξη та́кси
τ + ι, η, υ, ει, οι «т» твердое τιμή, τοίχος тыми́, ты́хос
τζ дз τζάμι дза́ми
τσ ц τσέπη цэ́пи
φ ф φανάρι фана́ри
χ х χώρα хо́ра
χ + ε, αι, ι, η, υ, ει, οι х’ мягкое χέρι х’е́ри
ψ пс ψέμα псэ́ма

Ударение

1. Ударение в греческом языке (как и в русском) динамическое: ударный слог произносится с большей интенсивностью.

2. В современном греческом языке существует один знак ударения: γράψω. Во многих книгах, газетах, журналах, изданных до 1982 гола и в некоторых, изданных после, вы можете увидеть три разных знака ударения ( ά — ὰ — α̂ ), а также специальные надстрочные знаки над гласными — придыхания (ἀ — ἁ). Но на произношение они не влияют.

3. Ударение ставится на всех словах, в которых более одного слога.

4. Ударение не ставится на односложных словах. Исключения составляют слова: πού (где?), πώς (как?), ή (или).

5. В сочетаниях гласных αί , εί , οί , ού , αύ , , εύ , ударение ставится на втором гласном.

Упражнения

I. Прочитайте следующие слова. Напишите транскрипцию и сверьте с транскрипцией в ключе. Затем сверьте с произношением в аудио.

слово транскрипция слово транскрипция
αρχαίος κελαηδώ
ωραίος μπακάλης
ησυχία αμπέλι
σχολείο ντουλάπι
λουλούδι ποντίκι
αϊτός κόντρα
χαϊδεύω δεν παίρνω
σόι τον τόνο
προϊόντα τον καιρό
παύω δεν ψωνίζω
θαύμα την τσάντα
ναύτης δεν ξέρω
μαζεύω ξύλινος
φεύγω σύννεφο
ευχή πρόσληψη
καράβια τις μέρες
μοιάζω πλούτη
ίδιος ευτυχία
γιορτή τζάκι
γιος τζιτζίκι
οικογένεια τσάντα
ανοίγω κάτσε
φεγγάρι μαχαίρι
γκρεμίζω ψωμί
αγκάθι Ελλάδα
ιγκόγκνιτο Αθήνα
μελαγχολία Θεσσαλονίκη
δηλαδή Κύπρος
μάθημα Κρήτη

II. Попробуйте прочитать и повторить (каждый раз все быстрее) следующие скороговорки. Знаком _ отмечены места слитного произношения слов (одно ударение в комплексе). Русская транскрипция отображается по наведению на текст.

Доброе утро, погонщик верблюдов;
погонщик верблюдов, доброе утро!

Утка, но какая утка!

У дьявола много ножек (зд.: хитрых приемов).

*
У тебя часто насморк? У меня постоянно насморк.

* Знак ; в греческом соответствует вопросительному знаку. Знак ? не используется. Остальные знаки препинания привычные. Вопросительным предложение делает интонация; никаких особых конструкций (как, например, в английском) не используется. Выделяется слово, к которому собственно задается вопрос: (здесь: συχνά), к концу вопроса интонация понижается.

Белый камень, очень белый, а на солнце еще белее.

Толстый поп съел жирную чечевичную похлебку.

Ножка стула вывернулась.

Лысые испанцы на холсте в панике нарисовали испанского всадника.

Учебники

 • Учебники и другие учебные пособия в формате Pdf, на сайте необходима регистрация, затем можно скачивать книги бесплатно (выделяется 100 баллов, одна книга стоит примерно 2-3 балла, в дальнейшем баллы можно пополнять): http://www.twirpx.com/search/
 • Для начинающих (уровень А1 и А2): Ελληνικά τώρα 1+1. К нему есть аудио;
 • Уровень А1 и А2 – Επικοινωνήστε ελληνικά 1 – Communicate in Greek, аудио и рабочая тетрадь с грамматическими упражнениями отдельно.Это веселый учебник со смешными карикатурами и отличными заданиями на развитие разговорной речи. У него есть часть 2 – для уровней В1-В2;
 • Для уровней С1-С2 – Καλεϊδοσκόπιο Γ1, Γ2 ( здесь можно только скачать образцы http://www.hcc.edu.gr/el/news/1-latest-news/291-kalei;
 • Для уровней А1-В2 (выпущены до классификации по уровням): Ελληνική γλώσσα Γ. Μπαμπινιώτη  и Νέα Ελληνικά γα ξένους, к нему есть все аудио;
 • Учебник на русском языке: А.Б.Борисова Греческий без репетитора (уровни А1-В2);
 • Учебник Ελληνική γλώσσα Γ. Μπαμπινιώτη – там самые лучшие таблицы по грамматике и синтаксису (хотя он и полностью на греческом). 

Согласование

Во многих этих устойчивых выражениях присутствуют прилагательные в греческом языке: быть уставшим, быть влюбленным,
довольным, занятым и так далее.

В русском языке мы говорим:

я здоров, я здорова, они здоровы.
я занят, я занята, они заняты.

На что следует обратить внимание – на языке грамматики это называется согласовать прилагательное в роде и в
числе. Если же проще, то нужно поставить правильные окончания к этим прилагательным:

у мужского рода ед. числа это окончание -ος
у женского рода ед. числа это окончание
у среднего рода ед. числа это окончание -ο
у мужского рода множ. числа это окончание -οι
у женского рода множ. числа это окончание -ες
у среднего рода множ. числа это окончание

Например:

Είμαι κουρασμένος. – Я устал.

Είμαι κουρασμένη. – Я устала.

Είμαι σίγουρος. – Я уверен.

Είμαι σίγουρη.– Я уверена.

Το παιδί είναι σίγουρο. – Ребенок уверен.

Είμαστε σίγουροι. – Мы уверены. (мужского рода)

Είμαστε σίγουρες. – Мы уверены. (женского рода)

Τα παιδιά είναι σίγουρα. – Дети уверены.

Обычно первый урок у нас посвящен только глаголу быть и его устойчивым выражениям.

Поскольку с глаголом είμαι (быть) строятся фразы с оборотом «это есть» (это
есть магазин, это есть город в Греции, это есть музыка), то в таких предложениях, кроме глагола, есть и
существительное.

Поэтому микротемой к этому уроку мы дадим еще и существительные.

Устойчивые выражения

На базе глагола быть είμαι в греческом языке есть ряд устойчивых выражений, которые
просто достаточно выучить и ввести в свою речь:

είμαι καλά быть хорошо (дела хорошо)
είμαι χάλια быть плохо (дела плохо)
είμαι άρρωστος быть больным
είμαι παντρεμένος быть женатым
είμαι ελεύθερος быть свободным
είμαι απασχολημένος быть занятым
είμαι έτοιμος быть готовым
είμαι σίγουρος (ότι / σε) быть уверенным (что + глагол / в ком-то, в чем-то)
είμαι ευχαριστημένος με… быть довольным (чем-то)
είναι ερωτευμένος быть влюбленным
είμαι κουρασμένος быть уставшим
είμαι στο σπίτι быть дома
είμαι θυμωμένος быть сердитым, сердиться
είμαι στην ώρα быть вовремя
είμαι σύμφωνος με… быть согласным (с кем-то, чем-то)
είμαι απογοητευμένος με (σε) быть разочарованным (в чем-то)
είμαι νευρικός быть нервным, нервничать
είμαι … χρονών быть в возрасте … лет

Как легко выучить греческий язык: 8 практических советов

Привет всем любителям греческого языка!

Меня зовут Ксения, я живу в Греции, которую очень люблю. Я обожаю греческий язык и занимаюсь его преподаванием, а еще я менеджер школы Skype-Language.com.

Приятно с вами познакомиться!

Правда привлекательное название статьи я выбрала?

Признаюсь честно, еще несколько лет назад я была уверена, что слова «греческий» и «легко» не могут стоять рядом. А на вопрос «сколько нужно потратить времени, чтобы выучить этот язык?», я бы ответила: «И жизни мало!».

Так всё-таки можно ли легко выучить греческий, а точнее, новогреческий язык? Уверяю вас – всё в ваших руках!

В этой статье я буду рада поделиться с вами некоторыми секретами успеха в лёгком изучении греческого, да и, возможно, любого другого иностранного языка.

Итак, начнём с основного:

1. Мотивация.

Да, для изучения любого иностранного языка важна, прежде всего, мотивация. Ставьте перед собой четкие цели и задачи, двигайтесь к ним шаг за шагом. Пусть такой мотивацией для Вас будет поездка в отпуск в Грецию или же сдача экзамена на знание греческого языка. То есть вы должны четко понимать, зачем и для чего вы изучаете греческий язык.

Поверьте, изучать новогреческий язык «так, для общего развития», без постановки конкретной цели намного сложнее, чем «для сдачи языкового теста начального уровня через 3 месяца».

Любовь к греческому языку, к Греции и грекам – это самое главное условие! Сложно заставить себя изучать и запоминать то, что совершенно не нравится, чуждо и непонятно.

Другое дело, когда вы улыбаетесь каждой закорючке еще толком не изученного вами алфавита, вам интересны греческие обычаи и традиции, а греческая музыка затрагивает струны вашей души.

3. Собеседники (практика письменной и устной речи).

Главное – это прощать себе ошибки и избегать использования языка-посредника (русского или английского).

Если вам пока сложно вспомнить нужные фразы во время телефонного разговора, попробуйте обмениваться с собеседниками аудиосообщениями. Положили трубку и поняли, что так много еще могли сказать, но не сказали? Отправляйте вдогонку аудио!

6. Языковая среда.

Если вы изучаете греческий язык вдали от носителей языка и Греции, вам просто необходимо создать и поддерживать вокруг себя языковую среду. Расклеивайте вокруг стикеры со словами, развешивайте таблички с формами глаголов, слушайте греческое радио, любимую греческую музыку, смотрите греческие фильмы и/ или сериалы.

7. Любимая книга и чтение вслух.

Обязательно читайте книги на греческом языке. Я бы посоветовала начинать с зарубежных книг в греческом переводе. Попробуйте найти свою любимую книгу, например, на этом ресурсе: Εbooks4greeks

Лично я начинала с «Гарри Поттера»

Записывайте небольшие отрывки текста на диктофон и прослушивайте свои записи, это отличная тренировка произношения.

8. Регулярные занятия.

Важно стараться уделять греческому языку время каждый день, а не вспоминать о выполнении домашнего задания 1 раз в неделю перед уроком. Ежедневные, пусть даже кратковременные занятия приведут к большему результату за меньшее время!. Ну и последнее, занимайтесь греческим с настроением и в свое удовольствие!

Ну и последнее, занимайтесь греческим с настроением и в свое удовольствие!

Час мучительных самостоятельных занятий с зазубриванием правил или списка слов, скорее всего, принесет меньше пользы, чем перевод остроумной цитаты с зарисовки Аркаса и обсуждение этой шутки с друзьями греками.

Итак, вы готовы начать изучение греческого языка?

Тогда записывайтесь на пробный урок с нашими преподавателями!

Как выучить греческий — несколько лайфхаков

Моя русская подруга, которая жила уже несколько лет в Греции, посоветовала мне на первых парах написать бумажки с названиями разных предметов и расклеить их по дому на эти самые предметы. Я так увлеклась, что стала приклеивать бумажки и на продукты.

В результате мой холодильник стал похож на офисный стол, но упражнение сработало на славу.

Вторая хитрость вовсе и не хитрость, а проверенный приём: учить по 10 новых слов в день, больше не надо, но и меньше смысла нет. Если к этому простому упражнению отнестись ответственно, уже за месяц ваш словарный запас заметно увеличится.

Ещё советуют в процессе запоминания рисовать картинки, которые возникают у вас в голове при чтении новых слов. Не знаю точно, как это работает, но работает точно.

Например, обувь по-гречески — «папуцья». У меня это связалось со словом «папа», и я, бубня себе под нос новое слово, рисовала на полях тетради папины ботинки.

Старайтесь общаться с местными и копировать их интонации — это помогло мне запомнить не только слова, но и отшлифовать произношение.

Таким образом, в течение года я научилась свободно говорить по-гречески на бытовые темы, знала основы грамматики и уже не выглядела «совсем туристкой».

А под конец хочу добавить: углубляясь в новые реалии, не потеряйте себя. Звоните домой по «Скайпу», ищите соотечественников в иммиграции и не бросайте свой родной язык, иначе вы оторветесь от корней и станете не интересны не только окружающим, но и себе.

Изучение греческого языка и основные трудности для начинающих

Изучение греческого языка требует терпения и усидчивости. Глядя первый раз на греческие «иероглифы» сложно представить, насколько этот язык может быть ритмичен и мелодичен. Помню свое первое впечатление, когда открыл учебник: ни кириллица ни латынь — непонятно что. А когда начал учить и ломал язык на непривычных слуху ударениях… Именно такие мысли натолкнули на идею написать пост о первых трудностях людей, сталкивающихся с изучением греческого.

Не буду грешить и скажу откровенно, этот пост писал не в одиночку. У каждого свои трудности, и я попросил Аню – нашего преподавателя новогреческого — рассказать о наиболее системных ошибках. Так что, по сути, пересказываю.

Итак, сложности начинающих при изучении греческого языка можно «положить на несколько китов»: письменность и правила чтения, личные местоимения и глагол-связка «быть», а также падежи. А теперь обо всем этом немножко подробней.

В греческой письменности и правилах чтения основная сложность заложена в их отличии от близкой нам кириллицы или повсеместно изучаемого английского. В связи с тем, что мозг при первом соприкосновении с новым пытается обращаться к ранее изученному материалу, студенты часто путают греческие ν(ню) и ρ(ро) с визуально идентичными английскими v и p.

Правописание также вызывает определенные трудности: например, в греческом языке существуют 6. различных букв и буквосочетаний для обозначения звука «и», похожая ситуация также со звуками «э» и «о».

Но, как правило, сложности в чтении быстро преодолеваются, и уже на третьем уроке среднестатистический ученик свободно читает. С правописанием, в силу приведенных выше причин, дела обстоят чуть сложнее, поскольку написание многих слов нужно просто зазубрить.

Вторая распространенная сложность – личные местоимения и глагол-связка «быть». Хотя ученики часто «застряют» на этом этапе, с практикой он тоже успешно преодолевается. Подчеркну, что соответствующие правила – несложные — они просто отличаются от русского и английского из-за того, что греческий принадлежит к другой языковой группе. И дело здесь не в сложности, а в элементарной практике.

Третий основной «ступор» – падежи. Изучая греческие падежи, начинаешь понимать, насколько сложно англоговорящему приходится при изучении русского. Но все же греческие падежи проще русских — не считая звательного, их всего три.

Основной момент в падежах – это изменение окончаний и ударений. И если с первым учащиеся справляются достаточно легко и быстро, то второе приходит чуть позже при систематической практике. Наибольшее количество нареканий связано с родительным падежом, поскольку в нем происходит как изменение окончания, так и перебегание ударения. Однако, как показывает практика, несколько дней упорства, и этот «гордиев узел» также удается ликвидировать.

Глагол сам по себе несложен, но при его изучении важно прочувствовать ритм. Это особенно важно при изменении времени глаголов, когда, как и в предыдущем случае, происходит перебегание ударения

Если добавить сюда нюансы пассивного залога, то становится понятно, что без усидчивости осилить эту тему будет непросто. Но есть хороший выход: глагол можно учить сразу во всех формах (по времени и по лицам). Это не только помогает лучше ориентироваться на будущее и ухватывать чувство ритма, но и способствует более быстрому пополнению словарного запаса.

Таким образом, изучение греческого имеет свои нюансы. Однако вытекают они не из сложности языка или наличия каких-то особенных конструкций, а из его отличия от привычных нам русского и английского.

Совет преподавателя – не отчаиваться при первых трудностях и не отступать. Во многих моментах греческий гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Просто нужно набраться терпения, выработать свой подход и все получится.

И еще: Требуется ли Вам изучение языка для учебы, общения с друзьями или работы, то рекомендуем нашего репетитора — Аню, которая уже помогла многим желающим как освоить язык для личных нужд, так и подготовиться к официальному государственному экзамену. Последний необходим, в том числе, и для греческих ВУЗов. Подробности в нашем посте: Grekoblog поможет желающим изучить греческий язык онлайн

Немного об этикете при общении

Находясь в Греции и общаясь с её жителями, не пожалейте немного времени, чтобы проявлять хоть самое малое внимание к жизни людей, независимо от того, знакомы ли вы с ними. К примеру, спросите об их благополучии — «ти кане тэ», прежде чем узнать дорогу куда–либо

Это важно для создания благоприятного отношения к себе и установления хороших отношений в дальнейшем

К примеру, спросите об их благополучии — «ти кане тэ», прежде чем узнать дорогу куда–либо

Это важно для создания благоприятного отношения к себе и установления хороших отношений в дальнейшем

Не стесняйтесь быть откровенным о себе, если можете. Греки обычно делятся личными подробностями своей жизни и ценят, когда другие делают то же самое.

Чтобы получше узнать вас, они, скорее всего, зададут вам личные вопросы во время обычной беседы. Кроме того, греки открыто смотрят на всё, что их интересует, потому не обижайтесь, если будете постоянно находиться в центре внимания, куда бы вы ни пошли.

Изреченное слово ценится в греческой культуре ничуть не меньше написанного, и люди должны быть верны тому, что говорят. Греки, с которыми у вас наладились близкие отношения, могут ожидать, что вы окажете им услугу и проявите к ним большую лояльность, чем другие. Если возможно, делайте то, что они просят — они, вероятно, сделают взамен то же самое для вас.

Несколько слов в заключение

Греческий — один из древнейших языков, который внёс неоценимый вклад в общемировую культуру. Слыша и произнося ежедневно: политика, экономика, демократия, Европа, театр, драма, история, физика, травма…, а также множество других слов, мало кто из нас задумывается, что они были некогда заимствованы в другие языки из греческого и звучали тысячелетия назад на земле древней Эллады точно также, как звучат и сейчас. Ведь за последние двадцать пять столетий греческий язык изменился куда меньше, чем, скажем, английский за последние пять, а классический древнегреческий алфавит, является тем же самым, который используется поныне.

Надо сказать, что язык и произношение эллинов нелёгок для изучения и местные жители, как правило, не ожидают, что иностранцы хоть что–либо знают по–гречески, да и уровень владения английским языком здесь, по крайней мере, в туристических местах, вполне достаточен для общения. Но, с другой стороны, у россиян есть огромное преимущество перед жителями большинства стран Европы, ведь греческий алфавит, перед которым зачастую пасуют и англичане, и немцы, и французы, когда-то, с приходом на Русь византийского православия, стал основой для славянской азбуки, поэтому прочитать в Греции большинство уличных надписей и названий после самой небольшой практики не составит для вас, уж поверьте, никакого труда. А если вы заучите хотя бы несколько слов и общеупотребительных фраз, какого бы уровня знания вы не достигли, греки с восторгом оценят ваши усилия, а наградой вам станет повышение статуса с обычного «ксе́нос» — чужестранец до почти почётного «фи́лос» — друг.

Греческий язык — немного истории

Греческий язык считается одним из индоевропейских языков, но стоит особняком и относится к своей собственной, греческой группе. Помню, это на меня произвело большое впечатление классе в шестом, тогда я рассматривала атлас, где была лингвистическая карта мира, и греческий язык был сам по себе, абсолютно один в своей группе.

Конечно, есть и диалекты, например, понтийский, но, насколько я понимаю, в них больше сохранилось от древнегреческого языка, и отделять от греческого их нельзя. А сам язык один из древнейших письменных языков в мире, первые письменные источники относятся к критско-микенской цивилизации (12 – 15 век до н.э.)

В последние два столетия в Греции было как бы два языка – кафаревуса и димотика. Первый язык был по нормам схож с древнегреческим, был более официальным и литературным. Димотика – язык народа, разговорный язык, на котором и сейчас говорит Греция. Диглоссия (двуязычие) была упразднена в 1976 году и официальным языком стал Димотика.

На современном греческом языке, как говорит нам Википедия, разговаривают сейчас и считают его родным около 15 миллионов человек во всем мире. А отдельные слова, я уверена, употребляет подавляющее большинство жителей планеты Земля. Вы сомневаетесь? Вот примеры (все ударения всегда там, где стоит знак ударения):

Греческие слова, которые вы знаете

Огромное большинство медицинских терминов.

 • «παιδίατρος» — педиатр
 • «γυναικολόγος» — гинеколог
 • «θεραπεία» — терапия
 • «οφθαλμός» — глаз и так далее и тому подобное.

Из других областей:

 • «κινηματογράφος» — кинематограф, кино как общее понятие, например, «ελληνικός κινηματογράφος» — греческое кино
 • «θέατρο» — театр
 • «χάρισμα» — буквально»подарок», то есть какое-то хорошее качество, Божий дар.

Греческие имена

Про имена тоже стоит сказать – ведь как много у нас греческих имен!

 • «Θεόδωρος» — Теодорос — Фёдор (Божий дар)
 • «Αρσένιος» — Арсениос — Арсений. Что-то очень мужское, «арсеникос» означает «мужского пола»
 • «Πέτρος» — Петрос — Петр («петра» — камень)
 • «Γαλίνη» — Галини — Галина (спокойствие, умиротворение)
 • «Ειρήνη» — Ирини — Ирина (мир) и так далее.

Моего дедушку крестили Анемподистом, в детстве я удивлялась этому странному имени. А «ανεμπόδιστος» — «анэмбодистос» — по-гречески значит «беспрепятственный».

О буквах греческого алфавита мы уже говорили, они нам встречаются буквально во всех областях нашей жизни. Да и сама наша кириллица в основе своей имеет греческий алфавит.

Как выучить греческий язык?

Я начинала учить греческий по учебнику Рытовой , который купила когда-то за неприличные по тем временам деньги в подземном переходе у Гостиного Двора. Ещё жива целая общая тетрадь, в которую я прилежно записывала грамматические упражнения. Кроме того, словарей было тоже не найти в 90-е годы, первый словарь, который я смогла купить в букинистическом, был ещё дореволюционного издательства – с буквой ять.

Сейчас возможностей для изучения любого иностранного языка масса – самоучитель, курсы, видео- и аудио контент… Постараюсь и я помочь своим читателям, чем могу!

Они не учили греческого, а потому никогда не договорятся!

Считаю, что вполне реально выучить греческий язык бесплатно, хотя бы на начальном уровне, чтобы общаться хоть немного. Конечно, без языковой среды учить трудно, но тут может помочь аудио и видео.

Платно – есть курсы, есть учителя, есть школы. Наверняка есть хорошие, но как это определить, насколько хорошо ваш преподаватель знает язык, которому вас учит? Если вы этого языка совсем не знаете – никак.

Помню, как моя подруга в Москве платила частному преподавателю греческого языка 20 долларов за академический час занятий. Когда она однажды дала телефонную трубку преподавателю, чтобы он поговорил с её другом-греком, вышел конфуз. Этот грек был и моим знакомым, так вот он мне сказал, что преподаватель двух слов связать не мог и путал мужской род с женским.

Уже в Греции я поняла, что греческий язык из учебника довольно сильно отличается от разговорного. Греки часто сокращают или соединяют слова, проглатывают буквы, да и говорят быстро – не уследишь.

Мне помогло то, что я начала читать журнал для девочек «Катерина», все-таки было попроще разобраться , и смотрела иностранные фильмы с греческими субтитрами. Немного понимая по-английски, я старалась успеть прочитать и субтитры, чтобы понять, о чем говорится по-гречески. Довольно быстро я научилась читать без словаря, много лет уже им не пользуюсь, только в крайних случаях.

Конечно, для туристов будет полезен и русско-греческий разговорник, где вы можете выучить основные понятия, нужные туристу. В общем, до лета мы с вами вполне успеваем освоить греческий язык, по крайней мере, его азы! В следующей статье поговорим о чтении и произношении букв, дифтонгах и трифтонгах.

Впишите в ячейки перевод слов и выражений

 1. Это далеко? Это недалеко. Это в парке.Είναι μακριά; . στο πάρκο. (μακριά – далеко, στο πάρκο – в парке)
 2. Это довольно интересно. Это несложно. αρκετά ενδιαφέρον. δύσκολο. (αρκετά – достаточно, ενδιαφέρον – интересно, δύσκολο – сложно)
 3. Это дорого? Нет, это не дорого, это довольно дешево. ακριβά; Όχι, ,  φθηνά. (ακριβά – дорого, φθηνά – дешево)
 4. Где магазин? Магазин напротив.Πού το μαγαζί; απέναντι. (το μαγαζί – магазин, απέναντι – напротив)
 5. Магазин уже открыт? Сегодня воскресенье. Магазин сегодня закрыт.Είναι ανοιχτό ;  Είναι Κυριακή σήμερα. κλειστό σήμερα. (ανοιχτός – открытый, η Κυριακή – воскресенье, κλειστός – закрытый)
 6. Где банк? Банк на углу, но сейчас он закрыт. η τράπεζα; στην γωνία, αλλά τώρα . (η τράπεζα – банк, στην – на, η γωνία – угол)
 7. Этот банк всегда закрыт по понедельникам. Во вторник он открыт.Αυτή πάντα την Δευτέρα. Την Τρίτη . (η Δευτέρα – понедельник, η Τρίτη – вторник)
 8. Где моя сумка? Какая она? Она небольшая, красная и очень красивая. μου; Πώς είναι; μεγάλη, είναι κόκκινη και . (η τσάντα – сумка, πως –какая?, μεγάλος – большой, κόκκινος – красный)
 9. Далеко отсюда вокзал? Нет, недалеко. Вокзал в центре города. από εδώ ο σταθμός; Όχι, . στο κέντρο της πόλης. (από εδώ – отсюда, дословно «от здесь», ο σταθμός – вокзал, στο κέντρο – в центре, το κέντρο – центр, της πόλης – города, η πόλη – город)
 10. Где находится твой отель? Он в центре города. σου; Είναι της πόλης. (πού – где?, το ξενοδοχείο – гостиница, σου-твоя (твое))
 11. Где вы? Мы уже на вокзале. Алекс с вами? Нет, он сегодня в школе. ήδη στον σταθμό. Ο Άλεξ μαζί σας; , στο σχολείο . (ήδη – уже, στον σταθμό –на вокзале, μαζί σας – с вами, το σχολείο – школа)
 12. Погода очень хорошая, поэтому мы сегодня целый день в парке.Ο καιρός ,  για αυτό όλη την μέρα . (ο καιρός – время, погода, όλη την μέρα – весь день, η μέρα – день, στο πάρκο – в парке, το πάρκο – парк)
 13. Еда в этом ресторане очень вкусная. σε αυτό πολύ νόστιμο. (το φαγητό – еда, σε αυτό – в этом, το εστιατόριο – ресторан, νόστιμος – вкусный)
 14. Где Димитрис? Он в отпуске со своей семьей в Греции. ο Δημήτρης; με την οικογένεια του στην Ελλάδα. (η οικογένεια – семья, με την οικογένεια – с семьей, στην Ελλάδα – в Греции, η Ελλάδα – Греция)
 15. Мы сейчас в гостинице на углу улицы Иринис. στο ξενοδοχείο στην γωνία της οδού Ειρήνης. (στο ξενοδοχείο – в гостинице, της οδού – улицы, родительный падеж, η οδός – улица)
 16. Что это?; (αυτό – это)
 17. Я Димитрис, а это моя семья: жена Алекса и сын Никон., και αυτή μου: η Αλέξα και ο Νίκος. (η οικογένεια – семья, η γυναίκα – жена, женщина, ο γιος – сын)

Прослушать ответы

В гостинице

Русский Ελληνικά (греческий) Транскрипция
Гостиница Ξενοδοχείο
Администрация Ρεσεψιόν, Διοίκηση ,
Салон, гостиная Σαλόνι
Багаж Αποσκευές
Чемодан Βαλίτσα
Лестница Σκάλα
Коридор Διάδρομος
Этаж Όροφος
Первый этаж Ισόγειο
Второй этаж Πρώτος όροφος
Номер, комната Δωμάτιο
Ключ Κλειδί
Дверь Πόρτα
Окно Παράθυρο
Балкон Μπαλκόνι
Кондиционер Κλιματισμός
Счет Λογαριασμός
Где? Где это? Πού; Πού είναι;  
Где можно взять? Πού μπορώ να το πάρω;
В гостинице Στο ξενοδοχείο
Ресторан Εστιατόριο
Кафе, кафетерий, кофейня Καφέ, Καφετέρια, Καφενείο , , 
Официант Σερβιτόρος
Меню Μενού,
Порция Μερίδα
Тарелка Πιάτο
Ложка Κουτάλι
Вилка Πιρούνι
Нож Μαχαίρι
Салфетка Χαρτοπετσέτα

В середине пути…

4 ноября у нас был тест по итогам первой части — итак, мы вышли в полуфинал.  Тест (как и вступительный, а позднее и финальный) шел 3 часа.

Вскоре после теста мне позвонили «оттуда», то есть из секретариата Школы: и попросили под их чутким руководством создать на сайте www.ucy.ac.cy учетную запись и завести электронную почту.

«Никогда Штирлиц не был так близок к провалу», — неуместно мелькнуло в голове. Позднее, будучи человеком ответственным, решила обсудить эту тему с сокурсниками: люди бывалые предложили «не париться», что я и сделала, ведь «правильный» линк мне все-таки пришел позже.

Греческий язык — учить или не учить? И как учить?

Здравствуйте! Если вы читаете этот сайт, то с большой вероятностью можно сказать, что вы являетесь поклонником солнечной Эллады

Вот сегодня и поговорим об очень важном моменте — это греческий язык, стоит ли его учить, как учить, сложно ли это? Как выучить этот загадочный язык самому – помогут ли самоучитель, книги, курсы?. Вопросов много, но давайте вспомним – на протяжении столетий культурным человеком считался тот, кто знал и греческий язык в том числе

В дореволюционных российских гимназиях древнегреческий язык был обязательным предметом

Вопросов много, но давайте вспомним – на протяжении столетий культурным человеком считался тот, кто знал и греческий язык в том числе. В дореволюционных российских гимназиях древнегреческий язык был обязательным предметом.

И вы тоже знаете очень многие слова, если не верите – то скоро в этом убедитесь. Начнём по порядку.

Завершение курса

Наступил день завершающего экзамена по итогам нашей 3-х месячной гонки. Длился он 3,5 часа, и состоял из двух частей: устной и письменной. Устная — с участием приглашенного незаинтересованного преподавателя — предполагала присутствие сразу двоих студентов, так как помимо разговоров с экзаменатором «о себе», предлагались картинки (их надо было описать), а также надо было разыграть сценки с «напарником» на основе импровизированных диалогов.

Я, конечно же, очень старалась «вспомнить все» еще в дни подготовки, а в ходе экзамена — как и у многих бывает — сложилось впечатление: могла бы и лучше. Экзаменаторы, правда, сказали, что я — молодец.

Вторая — основная, письменная часть. Первые задания — тест на восприятие аудиозаписи на слух: минут 20 мы слушали различные короткие диалоги и на основе их заполняли таблицы… Что касается качества CD: здесь, как и в ходе обучения, мы столкнулись с такой ситуацией: наряду с профессиональным и чистым «звуком», где текст читают актеры с хорошо поставленной дикцией и четкой артикуляцией, имели место записи довольно среднего качества (видимо, дополнительные к основному курсу программы), на которых люди говорили не совсем внятно, хотя и быстро. Я, например, не всегда понимаю даже соотечественников, изъясняющихся в подобной манере, что уж говорить об иностранном языке… тем не менее, — все на пользу.

Имейте в виду: многие письменные задания — с подвохом: если вы в целом уловили суть информации, не вникая в детали, ваш балл окажется в результате ниже, чем ожидалось. Дело в том, что вопросы (состоят нередко из двух частей) построены так, что надо еще включать логику и природную сообразительность.

После этого раздают более увесистый и солидно выглядящий буклет с логотипом Университета на титульном листе (здесь вы пишите свои имя-фамилию и указываете контактную информацию). Пришло время для выполнения основной части письменного экзамена. Здесь тоже все продумано до нас и вновь — от простого к сложному.

Если в начале идут задания, где необходимо выбрать верный вариант из нескольких предложенных, то уже в середине требуется активно включать не только логику, но и освежить в памяти те топики, что проходили на уроках и во время домашнего чтения (а мы читали один детектив); а уже в конце — самое сложное и требующее натурального потока сознания: составление в соответствующем стиле пары писем. Первое — работодателю (с вашим кратким резюме), второе — другу, на заданную тему.

Тут уж проходил показ высшего пилотажа пройденного уровня.

Кстати, некоторые испытывали большой стресс на этом этапе, и кто-то немного испугался; для меня же — это был финальный вызов, а потому даже усталости я тогда практически не ощущала.

Когда экзамен был завершен, преподаватель вместе с «выпускниками» отправились на пати в ресторан с живой музыкой, на которое я не поехала по причине того, что просто падала с ног от усталости, да и прочие дела уже ждали меня… Надеюсь, что все хорошо провели время!

Кстати, если вам повезет, и в вашей хаотично подобранной группе появятся хорошие знакомые и новые друзья — обязательно сходите на вечеринку.

Ну и завершающий штрих: теперь по итогам преподаватель присылает каждому индивидуально его/ее результаты, а затем секретарь Школы современного греческого языка уведомляет, когда можно заехать и получить свой сертификат.

Переведите с греческого языка на русский

 1. Γειά σου! Τι κάνεις; (Γειά σου – привет, дословно привет тебе, Τι – вопросит.слово что?, κάνω – делать)
 2. Όλα είναι καλά, ευχαριστώ. Και εσύ; – Όλα είναι εντάξει, ευχαριστώ. (Όλα – все, καλά – хорошо, ευχαριστώ – спасибо, кαι – и)
 3. Πού είσαι τώρα; – Είμαι στο σπίτι. (Πού – вопросит.слово где?, τώρα – сейчас, στο – в, το σπίτι – дом)
 4. Είσαι καλά; – Ναι, όλα είναι καλά. Ευχαριστώ, μην ανησυχείς. (ναι – да, ευχαριστώ μην – спасибо, отрицание в повелительном наклонении, ανησυχώ – волноваться)
 5. Τότε θα τα πούμε αύριο. – Τα λέμε αύριο. Γειά σου! Δώσε φιλάκια στους γονείς! (τότε – тогда, θα τα πούμε αύριο / Τα λέμε αύριο – устойчивое выражение «до завтра», αύριο – завтра, δώσε – передавай, οι γονείς – родители, τα φιλάκια – поцелуи, в этом случае «привет»)

Прослушать ответы